Till startsida
Webbkarta

Forskning

Forskningen vid institutionen behandlar olika epoker i det förflutna. Många av forskningsprojekten är visserligen inriktade mot svenska eller nordiska förhållanden men här bedrivs också forskning på utomeuropeiska områden som t ex Inkas och Medelhavsområdet under antiken.

Aktuella projekt:

Antikens kultur och samhällsliv

A forgotten cultural heritage. Late Antique textiles in Swedish museum collections. Kontakt: Lena Larsson Lovén, Maciej Szymaszek

Burning Bones in the Greek Iron Age. Kontaktperson Helene Whittaker

DRESS CODES IN ANCIENT ROME. Clothing in a socio-cultural context. Kontaktperson: Lena Larsson Lovén

Power walks: Escorted movements in the cityscape of ancient Rome. Kontaktperson Ida Östenberg

Krig och hågkomst. Minnen av nederlag i antikens Rom. Kontaktperson. Ida Östenberg

The New Swedish Cyprus Expedition. Excavations at the Late Cypriote city of Hala Sultan Tekke: The study of the earliest occupation. Kontaktperson: Peter M. Fischer

The Swedish Jordan Expedition. Excavations at the city of Tall Abu al-Kharaz (Jabesh Gilead): Philistine traces in Transjordan - The early Iron Age remains. Kontaktperson: Peter M. Fischer

The Swedish Palestine Expedition. Excavations at the city of Tell el-Ajjul, Gaza. The Middle and Late Bronze Age remains - Cultural synchronisation and absolute chronological studies. Kontaktperson: Peter M. Fischer
 

Arkeologi

The Rise. Travels, transmissions and transformations in temperate northern Europe during the 3rd and 2nd millennium BC: the rise of Bronze Age societies More info: http://the-rise.se/ Kontaktperson: Kristian Kristiansen

On the Nature of Maglemose. Meeting Methodologies and their Outcomes from Georg Sarauw to Eva David and beyond Kontaktperson: Tove Hjørungdal 

Den tidigmoderna staden Kontaktperson: Per Cornell

Forging Identities: the Mobility of Culture in Bronze Age Europe. A Marie Curie training networks projekt. (www.forging-identities.com)

Extraction of copper in Sweden during the Bronze Age? Possibility, myth or reality? Contact: Johan Ling

Anonyma förfäder eller levande döda? En omvärdering av stenålderns kollektivgravarKontaktperson: Karl-Göran Sjögren

Frigörandets politik. Kontaktperson: Elisabeth Arwill-Nordbladh

Elit eller kollektiv? Undersökningar av samhälle och mobilitet under neolitikum i Västsverige med hjälp av isotophalter i människoben. Kontaktperson: Karl-Göran Sjögren

Kvinnan från Österöd i Bohuslän. Undersökningar av Sveriges äldsta bevarade skelett. Kontaktperson: Karl-Göran Sjögren

Bytesekonomi med husdjur under stenålder? Undersökningar av neolitiska husdjurs mobilitet med hjälp av strontiumisotoper. Kontaktperson: Karl-Göran Sjögren

Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv - SHF. Kontaktpersoner: Kristian Kristiansen & Ulf Bertilsson

Digitala tidsresor - Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården? Kontaktperson: Per Stenborg

Cultivated Wilderness: Socio-economic development and environmental change in pre-Columbian Amazonia

Kontaktperson: Per Stenborg

World crisis from below. The after-use of the fearsome heritage at the former Soviet Missile Site at Santa Cruz de los Pinos, Cuba. Kontaktpersoner: Anders Gustafsson & Håkan Karlsson

Autenticitet, iscensättning och kommunikation. En jämförelse mellan hällristningsförmedling i Tanum och Val Camonica. Kontaktperson: Anders Gustafsson & Håkan Karlsson

Den Tidig Moderna Staden- mellan det lokala och det globala

Kontaktperson: Per Cornell

Historia

Critical Heritage and the Environmental Humanities text seminar, convenor Contact person: Christine Hansen

Minskad dödlighet - ökad sjuklighet? Förändrad sjuklighet i relation till sjukförsäkringssystemets framväxt 1890-1960 Kontaktperson: Helene Castenbrandt

Medieval Nordic Laws
More information: http://www.abdn.ac.uk/medieval-nordic-laws/
Kontaktperson: Thomas Lindkvist

Kläder, kön och status 1500-1830. Kontaktperson: Eva Andersson

Politiseringen av frågan om internationell adoption. Kontaktperson: Hanna Markusson Winkvist.

Äktenskap och arv i norm och praxis i det medeltida Sverige och Norge. Kontaktperson: Auður G. Magnúsdóttir.

Agrarhistorisk databas 1570-1805: befolkning, jordbruk, jordägande. Kontaktpersoner: Lennart Andersson Palm & Martin Linde

När träslöjdsmagistern var en fröken. En undersökning av träslöjdsämnets feminisering och avfeminisering i Sverige 1885-1945 Kontaktperson: Anders Ottosson

European Mechanical Medicine and the origin of Osteopathy and Chiropractic. The power of history writing and systematic scientific manipulations of spines and joints, 1800-1929. Kontaktperson: Anders Ottosson

Kinesiologins historiska rötter och förgreningar. Kontaktperson: Anders Ottosson

Filantropins marknad eller marknadens filantropi? Den svenska sjuk- och fattigvårdens kommersiella och ’entreprenöriella’ organisering och funktion 1820-1920. Kontaktperson: Anders Ottosson

En judisk väv av textilier och handelskontakter 1782–1850. Kontaktpersoner: Anna Brismark & Pia Lundkvist

Styra styren. Miljölagstiftningen och plastbåtsindustrin 1951 – 2007: instititutionell och industriell förändring. Kontaktperson: Lars Nyström 

 

Kontaktinformation

Helene Whittaker

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6

Telefon:
+46 (0)31 786 4514

The Stonehenge Riverside Project

Läs mer och se videoupptagningar från seminariet om Stonehenge

mellanrumright
mellanrumright
Till sidans topp