Till startsida
Webbkarta

Historiska studier - för att förstå världen

Vill du ta en aktiv del i samhällsdebatten och förstå varför världen ser ut som den gör? Institutionen för historiska studier är mötesplatsen för nyfikna studenter, lärare och forskare från antikvetenskap, arkeologi och historia.

Människan och hennes samhällen från forntid fram till vår nutid står i centrum för institutionens undervisning och forskning. Du möter experter på exempelvis europeisk bronsålder, det antika Grekland och Rom, nordisk medeltid eller det förindustriella bondesamhället. Är du intresserad av vad samtidsarkeologi är, hur kulturarv förmedlas, eller hur sociala och politiska processer ser ut i modern tid? Välkommen hit!

Du kan välja fristående kurser eller program från grundutbildning till doktorsexamen. Dessutom är det här du läser lärarutbildningen i historia.

Läs mer om institutionens ämnen: 

 

Nu kan du söka MFS-stipendier!

MFS är ett Sida-finansierat stipendium för mindre fältstudier. Det ger dig möjlighet att på plats i ett utvecklingsland samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Ansök senast 1 oktober.

Läs mer här!

Forskarnätverk

Forskningssamverkan

Här finns länkar till våra forskarnätverk och bloggar.

Antikmuséet

Antikmuséet

Museets samling belyser flera aspekter av de antika medelhavskulturerna, där framför allt Grekland, Italien och Cypern är representerade.

Följ oss på Facebook

https://www.facebook.com/historiskastudier

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta