Till startsida
Webbkarta

Historiska studier - för att förstå världen

Vill du ta en aktiv del i samhällsdebatten och förstå varför världen ser ut som den gör? Institutionen för historiska studier är mötesplatsen för nyfikna studenter, lärare och forskare från antikvetenskap, arkeologi och historia.

Människan och hennes samhällen från forntid fram till vår nutid står i centrum för institutionens undervisning och forskning. Du möter experter på exempelvis europeisk bronsålder, det antika Grekland och Rom, nordisk medeltid eller det förindustriella bondesamhället. Är du intresserad av vad samtidsarkeologi är, hur kulturarv förmedlas, eller hur sociala och politiska processer ser ut i modern tid? Välkommen hit!

Du kan välja fristående kurser eller program från grundutbildning till doktorsexamen. Dessutom är det här du läser lärarutbildningen i historia.

Läs mer om institutionens ämnen: 

 

Söka stipendier?

Du vet väl att det finns många stipendier och bidrag att söka vid Göteborgs universitet för studerande, forskare, lärare m fl!

Läs mer om stipendier och bidrag och hur du söker

Kalender

Fler händelser i kalendern

Forskarnätverk

Forskningssamverkan

Här finns länkar till våra forskarnätverk och bloggar.

Tema: Global hälsa

17 - 21 november 2014

Antikmuséet

Antikmuséet

Museets samling belyser flera aspekter av de antika medelhavskulturerna, där framför allt Grekland, Italien och Cypern är representerade.

Följ oss på Facebook

https://www.facebook.com/historiskastudier