Till startsida
Webbkarta

Historiska studier - för att förstå världen

Vill du ta en aktiv del i samhällsdebatten och förstå varför världen ser ut som den gör? Institutionen för historiska studier är mötesplatsen för nyfikna studenter, lärare och forskare från antikvetenskap, arkeologi och historia.

Människan och hennes samhällen från forntid fram till vår nutid står i centrum för institutionens undervisning och forskning. Du möter experter på exempelvis europeisk bronsålder, det antika Grekland och Rom, nordisk medeltid eller det förindustriella bondesamhället. Är du intresserad av vad samtidsarkeologi är, hur kulturarv förmedlas, eller hur sociala och politiska processer ser ut i modern tid? Välkommen hit!

Du kan välja fristående kurser eller program från grundutbildning till doktorsexamen. Dessutom är det här du läser lärarutbildningen i historia.

Läs mer om institutionens ämnen: 

 

Nya kurser på avancerad nivå i Antikens kultur och samhällsliv!

AN2076 Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom. Du kommer att vara i Rom från slutet av mars till början av juni och söker dels via www.antagning.se och dels via Rominstitutets styrelse. Sista ansökningsdag 15 oktober.

AN2075 Det antika medelhavsområdets ekonomier är en kurs inriktad på ekonomiska strukturer, olika former av produktion, distribution och konsumtion, samt den grekiska världens ekonomiska utveckling under det sista årtusendet f.Kr. Kursen startar redan i november 2014 och söks senast 15 oktober direkt via institutionen på särskild blankett.

Mer information och ansökningsblanketter

Kalender

Fler händelser i kalendern

Forskarnätverk

Forskningssamverkan

Här finns länkar till våra forskarnätverk och bloggar.

Studera utomlands!

Ta chansen att studera eller praktisera utomlands!

Antikmuséet

Antikmuséet

Museets samling belyser flera aspekter av de antika medelhavskulturerna, där framför allt Grekland, Italien och Cypern är representerade.

Följ oss på Facebook

https://www.facebook.com/historiskastudier

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta